Tipy na vánoční dárky pro blížící se Vánoce 2017

Nezadržitelně se nám to blíží a Vánoce 2017 už jsou za dveřmi, už kroutíme poslední dva měsíce a máme je na krku, za dveřmi či tak nějak podobně. Někdo z toho šílí, někdo se raduje, jinému je to úplně jedno. Určit, co patří a co nepatří mezi vánoční dárky, je s ohledem na širokou nabídku trhu velmi složité. V podstatě jakékoliv zboží se dá za dárky na Vánoce považovat. Dokonce i takové typicky letní zboží jako jsou plavky, bazén nebo jiné letní radosti. Na této stránce jsme proto soustředili dárky na Vánoce 2017 vyloženě jako vánoční dárky, které slovo Vánoce samy zahrnují nebo téma Vánoce natolik vykreslují, že se nehodí jako dárky k narozeninám nebo pro jinou příležitost. Tudíž pakliže hledáte dárky pro muže nebo originální dárky pro ženy k jiné příležitosti, než jsou vánoční dárky, pak na této stránce je asi nevyberete, ale naopak, pakliže sháníte dárky na Vánoce 2017 pod stromeček, pak se nenechte zmást nabídkou této stránky a zavítejte do dalších samostatných kategorií webů plných tipů na vánoční dárky.

Léčivá kniha

Doporučujeme nakoupit dárky na Vánoce 2017 s dostatečným předstihem, než se domácnostmi začne linout vůně vánočního cukroví a ve vaně mihotat vánoční kapr. Přejeme pohodové svátky a spokojenost s dárky na Vánoce pod vánočním stromečkem a také radost z poslechu vánočních koled. Pakliže je neumíte zpívat, mrkněte do stejnojmenné kategorie mezi knihami a vyberte si ten správný zpěvník s vánočními koledami. Vybírání dárků na Vánoce 2017 pro děti je nejsnazší. Víte totiž, že samy si nic koupit nemohou, takže i když nakoupíte vánoční dárky v předstihu, abyste se pak nemuseli zbytečně honit, netrnete zbylé měsíce či týdny hrůznou, že si tutéž věc pořídí. Dárky na Vánoce 2017 pro děti vyberete nejlépe v kategorii hraček. Celkem snadno se vánoční dárky vybírají také pro blízké – partnera či partnerku, rodinu, přátele, neboť s těmi jste v častém kontaktu a dobře je znáte, takže dokážete odhadnout, co by jim udělalo radost, nebo víte, co by tak asi mohli potřebovat. Jistě vám pomohou třeba naše tipy na vánoční dárky, které platí nejen pro čas vánoční.


Dar je něco cenného nebo žádoucího, co se prostřednictvím darování dobrovolně převádí z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného, a to bez protihodnoty (např. zaplacení).

 

Darování a dary jsou ve všech lidských společnostech běžné, mohou však mít velmi různé významy, například:

  • pomoc potřebnému člověku nebo instituci,
  • snaha udělat radost (dětem ale i dospělým - dárky na Vánoce,
  • vyjádření lásky (dary milencům) nebo úcty (dary ke slavnostním příležitostem, k jubileu),
  • připomenout se z cesty (suvenýr)
  • snaha, aby se darovaný předmět dostal do správných rukou (dar muzeu, galerii, knihovně),
  • pokus o zalíbení se nějakému Bohu nebo o zbavení se negativní karmy
  • snaha zvýšit vlastní prestiž a viditelnost (sponzorské dary),
  • vytvoření neformálního závazku vděčnosti,
  • korupce, tj. prosazení soukromého zájmu na úkor veřejného a podobně.

Zvláštní druh daru nebo odkazu s dlouhodobým působením je nadace, majetek, z jehož výnosu se financuje nějaká obecně prospěšná činnost.


Danajský dar znamená léčku, která se skrývá v domnělém daru. Naráží na příhodu s „trojským koněm“ z Homérova líčení dobytí Tróje: Řekové („Danaové“) marně obléhající Tróju vyrobili nakonec velkého dřevěného koně, v němž byli skryti bojovníci. Když se jej Trójané zmocnili a vtáhli dovnitř do města, bojovníci v noci otevřeli bránu a způsobili tak dobytí města. Odtud okřídlené rčení „Bojím se Danaů, i když dary přinášejí“ (lat. Timeo Danaos et dona ferentes). Báseň o dobytí Tróje se sice nezachovala, příhoda se ale zmiňuje v Odysseji (8,493 nn.), ve 2. zpěvu Vergiliovy Aeneis a byla i později mnohokrát zpracována.

Dary i v sociologii a antropologii?

Na toto studium systému darů v dávných společnostech navázaly studie o významu darů v nedávné minulosti a v přítomnosti. Čínský antropolog Y. Yan v podrobné studii poměrů na severočínské vesnici prokázal, že systém darů tam fungoval ještě v 70. letech 20. století jako jediné účinné sociální zabezpečení: lidé, kteří při velkém hladomoru zahynuli, byli právě ti, kteří se na systému darů nepodíleli.


Význam darů jako prostředků k získávání “sociálního kapitálu“ studoval francouzský sociolog Pierre Bourdieu, který si také všímal především neformálních závazků, které přijetím daru vznikají. Bourdieu hovoří o „neviditelných provázcích“, které mohou být k daru přivázány a dají se pak při vhodné příležitosti využít.

Polštář sušenkakabelka

Počínaje zakladatelským dílem francouzského etnologa M. Mausse Esej o daru (1923) je systém darů (také výměna darů) významným tématem při studiu lidských společností, starých i současných. Podle Mausse znamená členství v mnoha archaických společnostech přijetí trojího závazku. Darem přitom může být jak nějaký předmět, tak také například titul, čestné jméno nebo oprávnění zpívat určitou píseň. Jakkoli se jedná o věci žádoucí a ceněné, hlavním smyslem není vlastnictví daru, nýbrž vytváření a udržování společenských vztahů a sítě závazků, které společnost udržují pohromadě.


V evropských zemích se od pozdního středověku dávají na Vánoce dětem vánoční dárky, které přináší ve Francii Pere Noël, svatý Mikuláš (od 19. století i Santa Claus) nebo Ježíšek, právě narozený v Betlémě. Smyslem bylo původně připomenout, že i když dárky na Vánoce obstarávají rodiče, vděčnost za ně patří Bohu. Postupem času se tento význam mnohde vytratil a „Ježíšek“ se pak chápal jako sice nevinný, nicméně podvod na dětech.

Hra


V moderní době se Vánoce staly významnou příležitostí k mimořádným nákupům a hrají v obchodě velkou roli. Nicméně i dnes se dodržují jistá pravidla, která tyto dary odlišují: vánoční dárky jsou anonymní, pečlivě se balí a nesmí na nich zůstat cenovky z obchodu. Nehodí se také dávat něco, co člověk sám jako dárek dostal; stejně (nebo ještě více) nevhodné je také dárky na Vánoce prodávat. Za zmínku stojí také vánoční keramika, ale to už je na samostatné téma.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2018